Our social:

May 23, 2015

Gmail အေကာင့္ဖြင့္နည္း ႏွင့္ အျခား နည္းပညာ

က်ေနာ္နဲ႔ ဧဒင္မွာ သိခဲ့ၾကတဲ့ ညီမငယ္တစ္ခ်ိဳ႔ အီးေမးအေကာင့္သစ္ဖြင့္ခ်င္လို႔ ဖြင့္ေပးခဲ့ဘူးတယ္
သူတို႔ေလးေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္မသိေသးသူေတြ အတြက္ပါ၊ ကဲခု အေကာင့္သစ္ စဖြင့္ၾကရေအာင္ေအာက္က Video ေလးကိုလဲၾကည့္ပါေေနာ္


၁ > Gmail account လို႔ Google မွာရိုက္သြင္းပါ၊
၂ > ေပၚလာမဲ့ စာရြက္မွာ Sign Up ကိုရွာပါ ျပီးရင္၊ 
၃ > Sign Up ကိုကလစ္ႏွိတ္ျပီးဝင္ပါ၊ ေနာက္ေပၚလာမဲ့စာ     ရြက္မွာ ေဖါင္ျဖည့္ရပါမယ္ 
၄ > Name ရဲ့ေအာက္မွာ First နဲ႔ Last ကို သင့္သလို႔ျဖည့္ေပးပါ၊ ျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ ေအာက္မွာ
    မိမိ သုံုးလိုတဲ့ အီးေမး နာမယ္ျဖည့္ရမယ္၊
၅ > Choose Your Username မွာ သင္ၾကိဳက္ရာ နာမယ္လွလွ ေလး ေတြေရြးေပါ့
    ဥပမာ sintana လို႔ေရြးရင္ sintana@gmail.com လို႔ ထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ သတိထားရမွာ
    ကေတာ့ ကိုေရြးလိုက္တာ နာမည္တူရွိမရွိ ကိုစစ္ပါ ရွိေနရင္ လိုသလို ျပဳျပင္ေပါ့၊
၆ > Create a password မွာ မိမိႏွစ္သက္ရာ Password  ကိုရြးပါ၊ 
၇ > Confirm your password မွာ မိမိ ရဲ့ Password ကို  ျပန္ျဖည့္ရပါမယ္၊ 
ဂ > Birthday အဆင့္ကေတာ့ ေမြးန သကၠရဇ္ ျဖည့္ပါ၊
၉ > Gender ေအာက္က I am စာလံုးရဲ့ ညာဘက္မွာ မွ်ားေလးရွိတယ္ က်ား/မ ေရြးပါ၊
၁၀ > Mobile Phone မွာ ဖုန္းနံပါတ္ျဖည့္ပါ၊ (မွတ္ခ်က္ Phone နံပါတ္ထဲ့ျခင္းသည္ Password ကိုလံုျခံဳေစပါသည)္
၁၁ > Your current email address ကိုျဖည့္ပါ အကယ္၍ သင့္မွာ အီးေမး အေကာင့္မရွိေသးရင္
    သင့္ရဲ့ အနီးစပ္ဆံုး မိတ္ေဆြ ရဲ့ အီးေမး ကိုျဖည့္ပါ။
၁၂ > Prove you're bit a robot ေအာက္က ေလးေထာင့္ေဘာင္မွာ ကလစ္ႏွိတ္ပါ ေအာက္မွာ
     ျမင္ေနရ တဲ့ Type the two pieces of text ဆိုတာေလး ေျပာက္သြားပါလိပ္မယ္၊
၁၃ > Location ကိုေရြးပါ လက္ရွိသင္ေနတဲ့ နိုင္ငံေပါ့၊
၁၄ > I agree to the Google က ေဘာင္ေလးထဲမွာ ကလစ္ႏွိတ္ပါ
၁၅ > Next Step ကိုႏွိတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ Page အသစ္ကို ေျပာင္းသြားပါမယ္။

၁၆ > နာက္ထပ္ေပၚလာတဲ့စာရြက္မွာ ဖုန္းနံပါျဖည့္ေပးပါ ျပီးရင္ ေအာက္က Continue ကို ႏွိတ္ပါ သင္ျဖည့္ေပးမဲ့ ဖုန္းထဲ ကို Code နံပါတ္ပို႔ေပးပါ လိပ္မယ္၊ 
ေနာက္ထက္ Page ကိုေျပာင္းသြား ပါလိပ္မယ္၊ သင့္ဖုန္းကို လဲ Messageတစ္ေစာင္ေရာက္လာပါမယ္။ 

၁၇ > Enter verification code ထဲ့မွာ သင့္ဖုန္းထဲ့ကို ေရာက္ေနတဲ့ Message ထဲက Codeနံပါတ္ကို ျဖည့္ပါ ျပီးရင္ Continue ကိုႏွိတ္ပါ၊ ေနာက္ထပ္ Page အသစ္ကိုေျပာင္းသြားပါမယ္


                            

အထက္မွာျမင္ေနရတဲ့ပံုေဘးမွာ သင့္နာမည္ ကို ေဖၚျပထား ပါလိပ္မယ္ ပံုရဲ့ေအာက္မွာ၊ Add Profile Photo ကေန သင့္ပံုကို ထဲ့လိုပါက ထဲ့နိဳင္ပါတယ္ အကယ္၍ သင္လက္ရွိသံုးေနဆဲ စက္မွာ
သင့္ပံု အရန္သင့္ ရီွမေနရင္ေတာ့ သူ႔ေဘးက Next Step ကိုႏွိတ္ပါ၊
သင့္အေနနဲ႔ သင္ပံုအဆင္သင့္ရွိလို႔ ပံုကိုထဲ့မယ္ဆိုရင္ Add Profile Photo ကိုႏွိတ္ပါ Boxတစ္ခုေပၚလာပါ မယ္၊ အဲဒီ Box ထဲက Select a photo from your computer ကိုႏွိတ္ ျပီး ပံုကိုေရြးပါ သင္ပံု ေပၚလာရင္ သင္လိုသလိုအနည္းငယ္ ျပင္ပါ ျပီးရင္ Set as profile photoကိုႏွိတ္ပါ။ ျပီးရင္  Next Step ကိုႏွိတ္ပါ၊ ေနာက္ထက္ Page အသစ္ေျပာင္းသြား ပါမယ္ သင့္ရဲ့ အီးေမး အေကာင့္နာမည္နဲ႔ အီးေမး လိပ္စာအျပည့္အစံု ကိုသင္ျမင္ရပါမယ္၊
ဒီ Page အသစ္မွာ Continue to Gmail ကလစ္ဆက္ႏွိတ္ပါ၊ ဒါဆိုရင္ သင္ အီးေမး အသစ္ဖန္တည္းတာ ျပိး သြားပါျပိ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ ေပါ့ ခုသင္အသံုးျပဳေတာ့မဲ့ အီးေမးဟာ 5GBအထိေပးထားပါတယ္၊ ခုသင္ဖန္တည္းခဲ့တဲ့ အဆင့္အရ ေရာက္ေနတဲ့ Page မွာ သင့္အေကာင့္ကို သင္လိုသလို ေျပာင္းလည္း လို႔ရ ပါေသး တယ္၊ Gamil ထဲ ဝင္ၾကည့္ခ်င္တာ ဆိုရင္ေတာ့ အေပၚက အနက္ေရာင္ ဘား တန္းမွာ Gmail ကိုကလစ္ႏွိတ္ပါ၊ တစ္ခုသတိထားရမွာက သင္က သင့္ရဲ့အီးေမး အေဟာင္းၾကီး ျပန္ေပၚေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Sign Out လုပ္ျပိးမွ အသစ္ကို ျပန္ဝင္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ေပါ့ Password ေျပာင္းၾကရေအာင္ 

မိမိအီးေမးကို သူငယ္ခ်င္း ကေသာ္၎ ဘယ္သူကဘဲျဖစ္ေစ ဖန္တည္းေပးထားလို႔ ဒါမွမဟုတ္အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ Password ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ့အီးေမးထဲကိုဝင္ပါ၊ အီးေမးထဲ ဝင္ျပီးရင္ညာဘက္
အေပၚေထာင့္ကို ၾကည့္ပါ ပင္နယံပံုေလး အထက္ေနားမွာ + Share ေဘးမွာ သင္ပံုကိုေသာ္၎
အကယ္၍ သင့္ပံုမထဲ့ထားပါ က ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ပံုကို၎ ေတြရပါမယ္ အဲဒိပံုေဘးမွာ Drop Down Arrow အေသးေလး ကို ႏွိတ္ပါ Pop Up Box ေလးက်လာပါမယ္၊
အဲဒိထဲမွာ Account, Privacy နဲ႔ View Profile တို႔ကိုေတြရ ပါမယ္ Account ကို ကလစ္ႏွိတ္ပါ၊
Page အသစ္ေပၚလာပါမယ္ ဒီ Page အစ္ရဲ့ ဘယ္ဘက္ အထက္မွာ Account ကိုအနီေရာင္နဲ႔ေရးထား
ပါတယ္ သူ႔ေအာက္မွာမွ Security ကိုရွာျပီး ကလစ္ႏွိတ္ပါ Page အသစ္ကိုေျပာင္းသြား ပါလိပ္မယ္
Page အသစ္မွာ Change password ကိုရွာျပီး ႏွိတ္ပါ Page အသစ္ ေျပာင္းသြားပါမယ္၊
၁ > Page အသစ္က Current password မွာ လက္ရွိသံုးေနတဲ့ Password ကိုျဖည့္ပါ၊  
၂ > New password မွာသင္ေျပာင္းလိုတဲ့ Password အသစ္ကိုျဖည့္ပါ၊ 
၃ > Confirm new password သင္အသစ္ေျပာင္းထားတဲ့ Password ကိုအတည္ျပဳျပီး ထပ္မန္ရိုက္ပါ၊
၄ > Change password ကို ႏွိတ္လိုက္ပါ သင္ Password ေျပာင့္ျပီးသြား ပါျပိ၊ 

အထူးသတိျပိဳ၇န္

သင္ Password ကို မျဖည့္ခင္ သင္ရိုက္သြင္းမည့္ Fount သည္ ျမန္မာလား အဂၤလိပ္လား ဆိုတာကိုအထူးဂရုျပဳပါ၊ သင္က အဂၤလိပ္စာ ထင္၍ရိုက္ေနေသာ Password သည္ ျမန္မာစာ
 ျဖစ္ေနပါက သင္ရြာလည္ျပီသာ မွတ္ေပေတာ့။ ဆက္လက္ေဖၚျပေပးနိဳင္ေအာင္
 ၾကိဳးစား ပါမည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံသူ နိဳင္ငံသားအေပါင္း က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Gmail ကေန ေဆာ့ဝဲေတြပို႔ ခ်င္တဲ့အခါ ျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ 

 


                    

ေအာက္ပါနည္းကိုသံုးခ်င္ရင္ အထက္က Video File ကိုအရင္ၾကည့္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့Folder Option ဘယ္လိုရွာရမလဲ မသိဘဲျဖစ္ေနပါမယ္ ၾကည့္ရံုနဲ႔သိနိဳင္ပါတယ္။
                  Gmail ကေန ေဆာ့၀ဲေတြပို ့ခ်င္တဲ့အခါမွာ ပံုမွန္အတိုင္းဆို ပို ့လို ့မရပါဘူး အဲ့ေၾကာင့္
ေဆာ့၀ဲေတြပို ့ခ်င္တဲ့အခါမွာ File extensions ကိုေျပာင္းျပီးပို ့ ရပါတယ္ တဖက္လူက
အင္စေတာလုပ္ဖို ့အတြက္ ဖိုင္နာမည္ကို .exe ဆိုျပီး ျပန္ေျပာင္းမွသာ အဆင္ေျပမွာ
ျပီးေတာ့ Gmail က 25MB အထိပဲ လက္ခံတာဆိုေတာ့ ၾကီးေနရင္ဖိုင္ခြဲဖို ့လိုပါတယ္
အဲ့ေတာ့ 25 အထက္ပို ့ရင္အလုပ္ပိုမ်ားပါတယ္ Hosting link တစ္ခုခုမွာတင္လိုက္ျပီး
ေဒါင္းခိုင္းရင္လည္းရပါတယ္ ပို ့နည္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္ သို ့ေသာ္လည္း ေမးက
ပိုခ်င္ရင္ေတာ့ မိမိေဆာ့၀ဲရဲ့ ဖိုင္နာမည္ကို ေျပာင္းလိုက္ပါ ေဆာ့၀ဲမွာ .exe နဲ ့ဆံုးေန
တာေတြကို ဖိုင္နာမည္ mp3 ဘာညာသရကာေပးျပီးပို ့ရမွာပါ မေျပာင္းခင္လုပ္ရမွာ
ရွိပါေသးတယ္ Folder Option မွာ သြားျပင္ရမွာ။ Control pennel ထဲက သြားလုပ္ရင္
လည္းရသလို အဆင္ေျပတဲ့  ေနရာကသြားပါ ။ Folder option မွာ အမွန္ခ်စ္ျဖဳတ္ရမဲ့
စာေလးက Hide extension for know file types ဆိုတာေလးပါ ျပီးရင္ Apply = ok
အဲ့တာဆိုရင္ Mail ထဲကေန Attach file နဲ ့ပို ့ႏိုင္ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း.........................။


မွတ္ခ်က္  ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) မွ တိုက္ရိုက္ ကူးယူထားပါတယ္ သုိ႔ေသာ္ည္း Folder Options ရွာနည္းကိုေတာ့ က်ေနာ္ Youtube ကေနရွာထားထာပါ မိတ္ေဆြတို႔လုပ္ကိုရာတြင္ အဆင္ေျပ
ေ၇းကိုစဥ္းစားမိလို႔ပါေညာင္ညိဳသားေလးသို ့{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ