Our social:

June 27, 2015

Microsoft ၏ ႐ံုခါမႈက Windows 10 ကို မိုဘုိင္းလ္အေပၚ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္မလား

Windows-Phone-10-Could-Launch-as-Windows-10-Mobile-Report-469410-2

Microsoft ၏ ေရွ႕ခရီးတြင္ အလြန္ၿဖံဳေလာက္စရာေကာင္း သည့္ ႀကီးေလးလြန္းေသာ တာ၀န္တစ္ခုရွိေနသည္။Windows ကုိ စမတ္ဖုန္းအတြင္း တစ္ဖန္ျပန္၍ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တြင္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္မႈကို ျပသျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ျပဳလုပ္သူႀကီးက အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ၎င္း၏အမႈေဆာင္အရာရွိအဆင့္ ရာထူးမ်ားကို အစအဆံုး အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းေနရာခ်ထားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သိသာထင္ရွားမႈအရွိဆံုး အေျပာင္းအလဲမွာ Stephen Elop ထြက္ခြာမႈျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈ၀ါရင့္သည့္ သူ၏ devices လုပ္ငန္းကို Terry Myerson ကုိင္တြယ္သည့္ operating systems အသစ္ထဲေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ Microsoft ၏ operating system ဒုဥကၠဌ Terry Myerson သည္ Windows and Devices Group ဌာနခြဲအသစ္ကိုပဲ့ကုိင္ထိန္း ေက်ာင္းမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားစုိက္မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာ အတုိင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပင္မရည္ မွန္းခ်က္သံုးခုအတုိင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္ညိႇိေပးေနပါတယ္။ ဒီအေျပာင္း အလဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဖာက္ သည္ေတြခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ ပုိေကာင္းတဲ့ထုတ္ကုန္နဲ႔၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပိုၿပီး ျမန္ဆန္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု Microsoft CEO Satya Nadella က သူ၏၀န္ထမ္းမ်ားထံပုိ႔ ေပးသည့္ အီးေမးလ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ဤသို႔ရာထူးအႀကီးပိုင္းအဆင့္အထိ အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမား မားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက Microsoft အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ေလာကအထဲတည္ရွိမႈ ႐ံႈးနိမ့္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ မည္မွ်ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးမားမည္ဆုိသည္ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ Microsoft သည္ သူ၏ Windows 10 operating system ကို ကိရိယာမ်ားအေပၚ မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားနဲ႔ေရာက္ရွိေစဖု႔ိ သူတို႔ကိုအတူတကြလုပ္ေဆာင္ေစဖုိ႔ အႀကံအစည္ ကုိ တြန္းအားေပးေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းလ္ေလာကအထဲ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ေျခ ကုပ္ရေအာင္ စဲြၿမဲေနရာယူႏုိင္ဖုိ႔က အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ဘ၀ေတြအထဲ တစ္ခုတည္းေသာအေရးႀကီးဆုံးကိရိယာျဖစ္သည့္ စမတ္ ဖုန္းမရွိလွ်င္ ကိရိယာမ်ားအၾကား တစ္သားတည္း ရွိသည့္ Windows ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈဆိုသည့္ စိတ္ကူးအုိင္ဒီယာက က်ိဳးပ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။ “ Microsoft ရဲ႕ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈက ကုမၸဏီဟာ မုိဘိုင္းလ္ဘက္ ကိုအႀကီးအက်ယ္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားမႈကို ျပသေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕မုိဘုိင္းလ္ဆုိင္ရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြဟာ Microsoft နဲ႔ လုိက္ဖက္ညီတစ္သားတည္ျဖစ္ေအာင္ နီးနီး ကပ္ကပ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကပဲ အက်ိဳးအျမတ္ရစရာရွိတယ္” ဟု Forrester ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသူ Frank Gillett က ေျပာပါသည္။

လူအမ်ားစုအတြက္ေတာ့ Windows ဖုန္းဟူသည့္ စိတ္ကူးအုိင္ ဒီယာမွာ သူစိမ္းဆန္ေ၀းကြာေန ဆဲျဖစ္ပါသည္။ Microsoft ၏ Windows Phone Operating System ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ စမတ္ဖုန္းအေရအတြက္မွာ ပထမသံုးလပတ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာေစ်းကြက္ အတြင္း ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု Gartner ၏ အဆိုအရသိရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ကစာလွ်င္ အနည္းငယ္က်ဆင္းလာသည္။ ယခုအခါ Windows Phone OS ကို Windows 10 Mobile ဟု အမွတ္တံဆိပ္အမည္ေျပာင္းလဲ ထားပါသည္။ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ Android ကေစ်းကြက္၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ငဏ့သညန က ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ ထုိတာ၀န္သည္ ယခု Windows and Devices Group ဟု အသစ္ဖန္တီးထားသည့္ ဌာနကို ဦးေဆာင္မည့္ Myerson အေပၚက်ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ သူက “ Windows ေဂဟစနစ္ျဖင့္ စြမ္းအားေပးမည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးတရင္းတႏွီးျဖစ္မႈျဖင့္ ပိုမိုနီးစပ္လြယ္ကူေသာ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈအေတြ႕အ ႀကံဳကို ျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔” အာ႐ံုစုိက္မည္ျဖစ္သည္။

Elop ၏ စြန္႔ခြာမႈကမူ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ Windows Phone ၀ယ္ယူေစဖုိ႔ သူ၏ေလးႏွစ္တာႀကိဳးပမ္း အား ထုတ္မႈခရီးၿပီးဆံုး သြားျခင္းအမွတ္အသားျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ Nokia ၏ CEO အျဖစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ဖုန္းလုပ္ငန္းႀကီး၏ မဟာဗ်ဴဟာကို အျငင္းပြားဖြယ္ရာနည္းလမ္းျဖင့္ Microsoft ၏ မုိဘိုင္းလ္ operating system ဆီသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဦးတည္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မူလအစက Microsoft မွထြက္ခြာခဲ့ၿပီး Nokia ျဖင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ဘီလူးႀကီးက Nokia device လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၄ မွာ ၀ယ္ယူၿပီးစီးခဲ့သည့္အခါ ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သူ၏ဌာနခြဲသည္ Microsoft ၏ လက္ေအာက္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေစ်းေပါၿပီးထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ မရွိေသာ ကိရိယာ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ကိုသာ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ Build Developer ကြန္႔ဖရင့္ပြဲတြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ေၾကညာခ်က္ တင္ဆက္ျပသဖုိ႔အတြက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါ သည္။

ပိုေကာင္းဖုိ႔ ေပါင္းစည္းျခင္း
Elop ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ၊ Microsoft မွလည္း ရင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ Android ႏွင့္ Apple ၏ iOS Operating System တုိ႔ျဖင့္ယွဥ္၍ ရႏုိင္သည့္ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားေသာ app မ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ Fallout Shelter ကဲ့သို႔ ဂိမ္းအသစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Snapchat ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္ဆုိင္ရာပဲျဖစ္ျဖစ္ Windows App Store တြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ Spotify ကဲ့သို႔ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ app မ်ားေပၚလာလွ်င္ေတာင္မွ အမ်ားႀကီးေနာက္က်ၿပီးမွေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္သည္။

Microsoft ၏ ေစ်းေခၚေသြးေဆာင္မႈကေတာ့ Windows 10 ေနာက္ကြယ္မွ တူညီတဲ့အေျခခံအုတ္ျမစ္ပဲ တစ္ေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက PC, တက္ဘလက္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိ စြမ္းအား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး developer မ်ားအေနျဖင့္ ကိရိယာတစ္ခုအတြက္ app တစ္ခုကိုေရးၿပီးေသာအခါ အျခားကိရိယာမ်ားအေပၚ အလြယ္ တကူလည္ပတ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာMicrosoft က ယခင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးသား ဇာတ္လမ္းပံုျပင္သာ ျဖစ္သည္။ Windows 8 က PC ၊ ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားအားလံုးအေပၚ ဘံုတူညီတဲ့ tile-based user interface ျဖင့္ သံုးစြဲေစမည္ဟူေသာစိတ္ကူးျဖင့္ ပြဲထြက္ လာခဲ့စဥ္ ကတည္းကျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ထုိစဥ္အခါက မိုဘိုင္းလ္၏ အတြင္းပုိင္းအႏွစ္သာရႏွင့္ PC ပလက္ေဖာင္းအၾကား အေျခခံက် သည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိကိစ္ၥကုိပဲ သူတို႔က Windows 10 အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Myerson ၏ လက္ေအာက္တြင္ အုပ္စုအသစ္တစ္ခုဖြဲ႕ဖုိ႔ Microsoft ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ႀကီးႀကီးမားမား သီးျခားကင္းလြတ္စြာျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အတူတကြေပါင္း စည္းျခင္း၏ အေရးပါပံုကိုလည္း မီးေမာင္းထုိးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ “ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္နဲ႔ကိရိယာေတြ အၾကား ေပါင္းစည္းမႈအ ေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ ၀န္ထမ္းအဆင့္ထိေပါင္းစည္းဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ဒါက Microsoft လုိခ်င္တဲ့ အျပည့္အ၀ေပါင္းစည္းမႈကိုေပးမယ္” ဟု 451 Research မွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသူ Chris Hazelton ကေျပာသည္။

Microsoft ႏွင့္အတူ တုိးတက္မႈ
Microsoft သည္ မုိဘုိင္းလ္လုပ္ငန္း၏ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုတီထြင္ ၿပီး ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းႀကီး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာတက္ဘလက္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ Surface Pro 3 မွာ စား သံုးသူမ်ားအၾကား ေပါက္သြားခဲ့ေၾကာင္းေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကထား သည့္လူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Microsoft က အဆင့္ျမင့္ version တက္ဘလက္ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ surface သည္ တစ္ဘီလီယံ တန္ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္လာၿပီဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎င္း၏တုိးတက္လာမႈသည္ Apple ပုိင္ iPad လုပ္ငန္း၀င္ေငြက် ဆင္းကာ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္အခါႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ “ဒီဥစၥာက ၿပိဳင္ဖက္ေတြဆီကေ၀စုေတြ ခုိးယူေနၿပီး iPad ရဲ႕ႀကီးထြားမႈ ကို ေႏွးေကြးေစတယ္”ဟု Hazelton ကေျပာသည္။

Surface Pro 3 သည္ Microsoft ၏ ဘယ္ေနရာမဆုိ သံုးႏိုင္မည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ေဖာ္ျမဴလာအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းအမယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ Myerson သည္ ထိုေအာင္ျမင္မႈကို ၎၏ Windows စမတ္ဖုန္းမ်ားအထဲ ပိုေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါသည္။ Surface Pro 3 က ႀကီးမားလံုေလာက္စြာေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ Microsoft flagship စမတ္ဖုန္းသည္ တက္ဘလက္ထဲမွ စိတ္ကူးရယူႏုိင္သည္ဟု အရိပ္အႁမြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတ္လကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ သူက Surface Pro 3 ကို ကုိင္ေဆာင္ၿပီး “ ဒီလုိကိရိယာထဲမွာ သဲလြန္စ အခ်ိဳ႕ေတြ႕ႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

Flagship စမတ္ဖုန္းဘယ္ေရာက္ေနသလဲ
Windows 10 Mobile အတြင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း ကေနာက္ကြယ္ကပံ့ပိုးေပးမည့္ ဆြဲေဆာင္မႈအားႀကီးသည့္flagship ထုတ္ကုန္တစ္ခုမရွိလွ်င္ စားသံုး သူမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ သူ၏အခန္းက႑သစ္တြင္ Myerson က ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမည့္ အႀကီးမားဆံုးဦးစား ေပးကိစၥတစ္ခုမွာ Windows Phone Platform အသစ္ Windows Mobile 10 ထြက္လာေသာအခါ စိတ္လႈပ္ရွားစရာထုတ္ကုန္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ား) ကုိ ထုတ္ျပႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။

Windows Phone ပလက္ေဖာင္းအေဟာင္းက သူ၏ေစ်းကြက္ေ၀စုကုိ ဖက္တြယ္ေနႏုိင္ျခင္း မွာ ေပၚထြန္းစေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ေစ်းသက္သာသည့္စမတ္ဖုန္းမ်ားေပးကမ္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အတြင္းတြင္လည္း ေစ်းသက္သာ၀ယ္ေပ်ာ္လြန္းသည့္ ကိရိယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလားတူေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္ရခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက AT & T က ႀကီးမားသည့္ Lumia 640XL စမတ္ဖုန္းကို လ ၃၀ အတြက္ တစ္လ ၈.၃၄ ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ၂၅၀ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကိရိယာမ်ားသည္ Apple iPhone ႏွင့္ Samsung Galaxy S6 ကဲ့သို႔ ပိုမုိ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿပီး ပိုၿပီးေစ်းႀကီးသည့္ ကိရိယာမ်ား၏ အရိပ္ထုိးျခင္းေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည္။ ထုိဖုန္းမ်ားသည္ အေရးပါႀကီးမားသည့္ ေၾကာ္ျငာ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်မႈ အေထာက္အပံ့မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မားရရွိ ထားသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာအဆင္ျမင့္ကိရိယာတစ္ခုကို စား သံုးသူမ်ား၏ လek@HkRBNΌ ထဲေရာက္ရွိေစမႈက Microsoft အသစ္ကို ႂကြား ၀ါထုတ္ျပဖုိ႔ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၄င္း၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳခံ စားမႈမ်ားအားလံုးကိရိယာတစ္ခုမွ တစ္ခုဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းစီးဆင္း သြား ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ Microsoft သည္ Surface Pro 3 ႏွင့္အတူ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ PC ႏွင့္ Laptop ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ Windows 10 ရရွိလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၄င္းျဖင့္ စြမ္းအားေပးသည့္ကိရိယာမ်ား တြန္းအားေပးပံုေအာထုတ္ဖုိ႔ ေသခ်ာ သေလာက္ရွိပါသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးလစ္ဟာေနေသာကြင္းဆက္မွာ စမတ္ဖုန္းသာျဖစ္သည္။ “တကယ္လုိ႔ကိရိယာေတြအၾကား တစ္သား တည္း ကူးေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ Windows စမတ္ဖုန္းပုိင္ ဆိုင္ျခင္းရဲ႕ တန္ဖုိးကို ျမင္ႏုိင္မွာပါ” ဟု Hazelton ကေျပာပါသည္။

Wrirtten by Kyaw Zeya(MIT)

Myanmar Digital Life Journal


ေညာင္ညိဳသားေလးသို ့{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ